top of page

FYSIOTERAPIA

Fysioterapialla ennaltaehkäistään, korjataan, poistetaan ja tasataan kipuja, sekä edistetään ihmisen liikkumis-, toiminta- ja työkykyä. Tähän käytetään terapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa, sekä hierontaa. 

Terapia aloitetaan ihmisen toimintarajoitteiden arvioimisella, jossa selvitetään ongelmia syitä ja seurauksia. Tämän jälkeen hänelle laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma. Lisäksi terapeutti ohjaa ja neuvoo kotihoitoa, sekä mahdollisten apuvälineiden 

käyttöä. Myös ihmisen omalla aktiivisuudella on iso rooli ja vaikutus fysioterapiassa.

Fysioterapeutti ottaa vastaan asiakkaita myös ilman fysioterapialähetettä.

 

Fysioterapia
Fysiotoma_Markkinointikuvat_ja_Henkilostokuvat_Marraskuu_2021_1-145.JPG
bottom of page