top of page

Dry Needling

 Dry needling (DN) eli kuivaneulaus on länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa. Nimensä mukaisesti kehon sisään ei injektoida mitään vaan hoito perustuu pelkästään neulan aikaansaamaan vaikutukseen. Neuloina käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja. 

Dry Needling - hoidoissa käsitellään pehmytkudoksessa(myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä(TrP). Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. DN- hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisproseseja. Hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että akupunktiossa hoidetaan meridiaaneilla eli energiakanavilla olevia akupisteitä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti. Dry Needling ei siis ole akupuktiohoitoa.

bottom of page