top of page

Mobilisointi

Mobilisointi on yksi manuaalisen terapian muoto, jolla pyritään vaikuttamaan nivelten tai niitä ympäröivien pehmytkudosten toimintahäiriöihin. Mobilisaatiossa nivelen liikkuvuutta parannetaan käyttämällä niveltä toistoliikkeillä ääriasennossaan ilman fysiologista liikelaajuutta ylittävää yksittäistä voimaimpulssia. Mobilisointi voi olla passiivista, terapeutin käsillään tekemää tai aktiivista, jossa asiakas itse suorittaa, tällöinkin terapeutti voi avustaa käsin lisäämällä tai vastustamalla liikettä.

bottom of page